Tunnustused

Köie tn 3 hoone restaureerimistööde eest

Tunnustus Köie 3 hoone restaureerimistööde eest 2013. aastal

Kibuvitsa tn 6 palvela restaureerimistöö eest

Kibuvitsa tn 6 palvela restaureerimisprojekti ja eeskujuliku restaureerimistöö eest 2010. aastal

Pikva mõisa kabeli taaspüstitamise eest

Endise diakonisside haigla kabeli Pikva mõisa territooriumile taaspüstitamise eest

Roheline Aas 1 puitdetailide taastamise eest

Kadrioru lossi aednikumaja ja teenijate maja puitdetailide ja -tarindite asjatundliku restaureerimise eest aastal 2007

Muinsuskaitseameti luba alates 2004. aastast

Muinsuskaitseameti tegevusluba alates 2004. aastast