Kuukaar OÜ

OÜ Kuukaar on 1995. aastal asutatud restaureerimisettevõte. Kuukaar on pühendunud ajalooliste muinsuskaitseliste ehitiste säästvale renoveerimisele alates palkide vahetusest, puit- fassaadide restaureerimisest uste ja akende korrastamiseni miljööväärtuslikes piirkondades.

Meie restaureerimistöökojas töötab kaksteist enam kui 10-aastase töökogemusega meistrit, kelle tööd on tunnustanud Tallinna Kultuuriväärtuste Amet mitmete tänukirjadega. Kuukaar omab Muinsuskaitseameti tegevusluba arhitektuurimälestiste restau- reerimiseks.

Kuukaar facebookis
KUUKAAR FACEBOOK’IS

Videod


Puitmaja restaureerimine Kalamajas (Köie 3, Tallinn)

Püha Miikaeli kabeli teisalda- mine Pärnu maanteelt Pikva mõisa

Akende renoveerimine Näsilinnas (Tampere, 2014)

Vääna Mõisakooli restaureerimine (2016)

Uue-Matsu talu palgitööd Tõdva külas Harjumaal